Lietuvos išeivijos dailės fondas

Lietuvos išeivijos dailės fondo tikslas – sistemingai tyrinėti išeivijos dailę bei grąžinti kūrinius į tėvynę.

Apie fondą

VšĮ Lietuvos išeivijos dailės fondas (toliau – Fondas) įkurtas 2010 m. balandžio 29 d.

Svarbiausi Fondo programos tikslai – puoselėti atvirą visuomenę, siekti įtvirtinti jos idealus ir vertybes nacionaliniu lygiu, įsteigiant galeriją, kurioje būtų kaupiami Lietuvos išeivijos dailininkų kūriniai.

Lietuvoje šiuo metu nėra išeivijos dailės raidą apibrėžiančios nuolatinės ekspozicijos. Lietuvos visuomenė, ypač jaunimas, kol kas menkai supažindinta su lietuvių išeivijos dailininkais, kurių gabumai ir pasiekimai jau pripažinti pasaulyje. Į Lietuvą atvežta gana daug išeivijos dailės kūrinių (nors ir ne visi patys geriausi ar būdingiausi autorių darbai), tačiau tai tik maža dalis visos išeivijos dailės kūrybos. Todėl labai svarbu kuo daugiau darbų sugrąžinti Lietuvai, nes tik tuomet bus visiškai išgryninta ir suprasta reikšminga mūsų tautinės kultūros dalis – išeivijos kūryba.

Turi būti sudarytos sąlygos plėsti visuomenės akiratį, auginti vizualiojo meno suvokimo kultūrą – taip atversime naujus kelius Lietuvos dailės interpretacijoms. Programos uždaviniai: saugoti ir puoselėti išeivijos kultūros paveldą, kaip tautos ir valstybės tęstinumo ženklą, integruoti jį į edukacinius, kūrybinės pramonės ir kultūrinio turizmo projektus.

Antrojo pasaulinio karo metais didelė dalis Lietuvos meno kūrėjų – tiek profesionalių, tiek pradedančių – buvo išblaškyta po visą pasaulį. Tėvynės ilgesys, išeivio dalia, paliko stiprų rėžį menininkų gyvenime – tai ryškiai atsispindi jų kūryboje. Stiprus ryšys su gimtine, tradicijų laikymasis svetimoje aplinkoje tapo lietuvių išeivių kūrėjų rezistencijos forma. Tai įrodymas, kad lietuvių kultūra stipri ir gaji – net ir sudėtingiausiais momentais buvo žmonių, kurie nepamiršo savo kilmės bei šaknų, turėjo jėgų ir užsispyrimo kilniai bei prasmingai kūrybinei veiklai. Po pasaulį išblaškyti lietuvių meno kūriniai turėtų sugrįžti į Tėvynę ir tapti svarbia meno istorijos dalimi.


Fondo administracija

Giedrė Marčiulaitė
Vykdomoji direktorė

 

Kuratorės:
dr. Vilma Gradinskaitė, Laima Kreivytė, dr. Ramutė Rachlevičiūtė, dr. Rasa Andriušytė-Žukienė


Kontaktai

VšĮ Lietuvos išeivijos dailės fondas

A.Tumėno g. 4 / Rytinis įėjimas, 10 aukštas 
LT-01109 Vilnius, Lietuva
Įstaigos kodas 302504831
Tel.: +370 5 2644741
el. paštas: info@iseivijosdaile.lt

Kontaktinis asmuo:
Giedrė Marčiulaitė 
el. paštas: giedre.marciulaite@iseivijosdaile.lt

Group lt 31 Group lt 30 Group lt 2 Group lt 32 Group lt 33 Group 3