Naujienos

Jono Rimšos kūrybos paroda „Bronziniai žmonės. Atskleidęs indėnų dvasią“

Kovo 8 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12 , Kaunas) buvo atidaryta Jono Rimšos (1903–1978) kūrybos paroda „Bronziniai žmonės. Atskleidęs indėnų dvasią“. Eksponuojamų darbų pagrindą sudaro Všį „Lietuvos išeivijos dailės fondas" kolekcijos kūriniai.

image print 1 25398445
Jonas Rimša. Prie upės Taičio saloje, 1972

J. Rimša – vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų, garsinusių Lietuvos vardą svetur, – nusipelnęs Bolivijos kultūrai, apdovanotas aukščiausiu iš civiliams skiriamų „Andų Kondoro kavalieriaus ordinu“. Jam suteiktas Bolivijos valstybės Garbės piliečio titulas (1950) ir Garbės profesoriaus vardas (1974). Bolivijos vyriausybė iš dailininko įsigijo apie 250 paveikslų ir perdavė juos svarbiausioms valstybės įstaigoms. Didžiulis ir įspūdingas Rimšos paveikslas „La Paso įkūrimas“ (1948) kabo Bolivijos sostinės municipaliteto rūmų salėje. Nemažai darbų yra La Paso centriniame banke, taip pat pas privačius asmenis.

J. Rimša, šalia Cecilio Guzmáno de Rojaso, laikomas stipriausiu bolivų dailininku, vienu iš geriausių visoje Iberoamerikoje.Gyvenimo aplinkybių nublokštas į tolimus kraštus, jis niekada neužmiršo Lietuvos, svajojo joje apsilankyti. 1938 m. tris savo paveikslus Rimša atsiuntė į IV Rudens dailės parodą Kaune, iš kurių vieną nupirko Čiurlionio galerija. Gyvenimo saulėlydyje Lietuvos dailės muziejui Rimša padovanojo 23 geriausius paskutiniojo – Taičio kūrybos periodo darbus.

Ši paroda supažindins žiūrovus, su didžiule kolekcija reikšmingų ir mums nepažįstamų Bolivijos ir indėniškojo periodo darbų, kurie išgarsino dailininką. Iš čia kilo ir parodos pavadinimas – Rimša, mylėdamas ir gerbdamas indėnus, studijuodamas Bolivijos istoriją ir kultūrą, lankydamas indėnų, kuriuos jis vadino „bronziniais žmonėmis“, šventąsias vietas, tikrai pažino ir perprato jų dvasią. Ekspozicijos pagrindą sudaro privataus Išeivijos dailės fondo surinkti Rimšos kūriniai, kuriuos papildo septyni Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ankstyvieji dailininko paveikslai, iš kurių šešis atvežė iš JAV ir perdavė šiam muziejui Beatričė Kleizaitė-Vasaris (penkis iš privačios Liucijos Andrijauskaitės-Grišonienės rinkinio ir vieną iš Draugijos užsienio lietuviams remti).

Jonas Rimša gimė 1903 m. birželio 12 d. Svėdasų miestelyje, augo Kaune. Vienoje baigė geriausią siuvimo-kirpimo mokyklą, po to, galvodamas vien apie meno mokslus, išvyko svetur. 1931–1934mmokėsi tuo metu stipriausioje visoje Pietų Amerikoje Buenos Airių dailės akademijoje. 1943 metais gavęs Bolivijos valdžios kvietimą, įsteigė Sucre mieste meno mokyklą ir jai vadovavo. Vėliau Rimša įkūrė savo privačią meno akademiją „Curso Superior de Bellas Artes“, Dailininkas išsiuntė savo lėšomis toliau mokytis į Europą talentingus mokinius, iš kurių žymiausi: Graciela Rodo-Boulanger, Mario Eloy Vargas ir Chuanas Ortega Leitonas.

Dailininkas gyveno Argentinoje, Bolivijoje, JAV, Taityje. Atradęs dvi seniausias indėnų gimines – aimarus ir kečujus, ir įsigilinęs į jų gyvenimą, papročius, atmetė įsigalėjusį europocentristinį požiūrį į ispanų užkariautus vietinius gyventojus. Dailininkas išreiškė tapyboje naują, tuo metu neįprastą koncepciją – iškėlė jų dvasingumą, atkreipė dėmesį į indėnus, kaip gilių kultūros tradicijų saugotojus ir tęsėjus.

Atšventęs 50-ies metų sukaktį, menininkas prabilo apie esminį lūžį savo tapyboje. Jis pareiškė, kad nori tapyti kitaip, sustabdė jau parašytos monografijos išleidimą. Tapyboje sustiprėjo ritmas, dinamiškų lakoniškų formų kalba. Pagautas įkvėpimo galėjo tapyti lyg apsėstas, kartais dieną ir naktį be paliovos. Sukūrė per 1000 paveikslų, surengė daugiau nei 30 individualių kūrybos parodų.

Noras keliauti, troškimas pažinti senąsias primityvias kultūras nuvedė Rimšą ir į tolimąjį Taitį, kur kūrybinio įkvėpimo ieškojo žymusis prancūzų dailininkas Paulis Gauguinas. Taičio periodo Rimšos tapyba ne kartą buvo eksponuota Lietuvoje. Mažiausiai žinoma jo ankstyvesnė indėniška kūryba, kurios tik nedidelė dalis įvairaus meninio lygio kūrinių buvo pristatyta 2010 m. Lietuvos dailės muziejuje surengtoje parodoje „Tropikų šauksmas: Argentina-Bolivija-Taitis“.

Tikimės, kad dabar eksponuojami dailininko Bolivijos ir indėniškojo kūrybos periodų darbai padės giliau pažinti Rimšos kūrybos pasaulį ir įvertinti jo tapybos visumą.

Parodos kuratorė – Nijolė Tumėnienė.

Paroda veiks iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

Anykščių koplyčioje atidaryta dailininko Jono Rimšos tapybos paroda „Gyvenimas klajonėse“
Group lt 31 Group lt 30 Group lt 2 Group lt 32 Group lt 33 Group 3 Group 4 Group lt 35 Group lt 27