Naujienos

Katalogas „Inversija. Blogos gėrybės“

Išleistas parodos „Inversija. Blogos gėrybės“ katalogas, kuris pratęsia praeities ir dabarties sugretinimus. Jame galima pamatyti ne tik parodoje rodytus, bet ir ankstesnius, „Gerų blogybių“ laikų, darbus, kurie svarbūs vėliau pasikartojančių temų, idėjų ar formų prasme.

Inversija katalogas
Katalogo viršelis

1992 metais dvylika Kęstučio Zapkaus studentų surengė parodą „Geros blogybės“ – pirmąją konceptualaus tarpdisciplininio meno manifestaciją Šiuolaikinio meno centre. Po 22 metų, 2014 m. gegužės 7–17 d., Jono Meko vizualiųjų menų centre buvo surengta nauja tuometinio dvyliktuko paroda kviečianti prisiminti ir kitomis akimis pažvelgti į grupės narių, 1990-ųjų Lietuvos mene inicijavusių svarbius pokyčius, kūrybą. Šalia ankstyvųjų parodoje buvo eksponuojami naujausi menininkų darbai apverčiantys perspektyvą ir leidžiantys į tuometinius eksperimentus pažvelgti šiandienos akimis. Šis parodos katalogas pratęsia praeities ir dabarties sugretinimus. Jame galima pamatyti ne tik parodoje rodytus, bet ir ankstesnius, „Gerų blogybių“ laikų, darbus, kurie svarbūs vėliau pasikartojančių temų, idėjų ar formų prasme. Kaip ir parodą, katalogo struktūrą grindžia pozityvo ir negatyvo principas: juodame fone reprodukuojami ankstyvieji, baltame – naujesnieji darbai. Juodame fone atspausdintos nespalvotos nuotraukos – istorinės nuorodos iš neišleisto „Gerų blogybių“ katalogo, saugomo Sandros Skurvidos archyve ir Šiuolaikinio meno centro fotodokumentacijos. Nuotraukos pasitelktos tam, kad aiškiau atskleistų tuometį menininkų mąstymą, kuris iš paveikslo plokštumos veržėsi į erdvę, iš plastinio – į konceptualųjį lauką.

Kataloge, apart reprodukuotų kūrinių ir parodos ekspozicijos vaizdų, yra pateiktos trumpos menininkų Aido Bareikio, Patricijos Jurkšaitytės, Leilos Džeiran Šukiur (Kasputienės), Žilvino Kempino, Sauliaus Kruopio, Giedrės Lilienės, Juliaus Ludavičiaus, Ievos Martinaitytės-Mediodios, Sauliaus Mažylio, Audriaus Šumsko, Gintauto Vaičio, Raimondo Žilio biografijos.

Katalogo sudarytoja: Laima Kreivytė
Išleista: 2014

Puslapių skaičius: 48

Rėmėjai:
Kultūros rėmimo fondas
„Lewben Group“
„Enercom Capital“

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atidaroma paroda „Jonas Rimša (1903–1978). Ugnies ir džiunglių magija” Darbai iš Lewben Art Foundation kolekcijos Google Art Institute projekte
Group lt 31 Group lt 30 Group lt 2 Pokalbiai LT2 Group lt 33 Group 3