Naujienos

Lietuvos išeivijos dailės fondas prisidėjo prie projekto „Lietuvos menininkai Pietų Amerikoje“ įgyvendinimo

Lietuvos išeivijos dailės fondas, vykdydamas savo išsikeltą tikslą tyrinėti išeivijos dailę, skyrė stipendiją menotyrininkei Laura Petrauskaitei. 2017 m. rudenį Laura vykdė dviejų mėnesių trukmės projektą „Lietuvos menininkai Pietų Amerikoje“, kurio metu Argentinoje ir Urugvajuje rinko medžiagą apie Zomos Baitlerio, Jošės (Zusmano) Gurvičiaus, Eduardo Lapaičio, Mato Menčinsko, Jono Rimšos, Onos Draugelytės-Kučinskienės, Jono Pogoreckio, Roberto Feiferio, kitų dailininkų kūrybą ir jos sociokultūrinį kontekstą.

Gurviciaus muziejaus bibliotekoje 2017
Laura Petrauskaitė Gurvičiaus muziejaus bibliotekoje, 2017

„Projektas buvo sėkmingas ir davė rezultatų“ – pasakoja Laura. „Pirma, surinktą medžiagą naudoju rengdama menotyros daktaro disertaciją, analizuojančią XX a. pirmos pusės menininkų migracijos reikšmę Lietuvos dailės modernizacijai. Antra, Lietuvos dailė, įskaitant ir Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekciją atstovaujančius kūrinius, buvo pristatyta tarptautiniame moksliniame renginyje“.

Laura Petrauskaitė buvo pakviesta skaityti pranešimo apie menininkų migraciją tarp Lietuvos ir Pietų Amerikos tarptautinėje konferencijoje „Transregional Academy on Latin American Art II: Mobility: Objects, Materials, Concepts, Actors“ Buenos Airėse. Bendromis vokiečių ir argentiniečių akademinių institucijų pastangomis organizuotame renginyje dalyvavo 28 tyrėjai iš Europos, JAV, Argentinos, Brazilijos ir Meksikos.

Pasak Lauros, užmegzti ir toliau plėtojami kontaktai su Lietuvos menininkų palikuonimis, kitais privačiais asmenimis ir galerijomis leidžia kaupti informaciją apie Pietų Amerikoje esančius šių dailininkų kūrinius, kurie galėtų papildyti Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekciją.

Paroda „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmas“ Orsė muziejuje Paryžiuje Fotoreportažas iš parodos „Spyruoklės laiku“ atidarymo
Group lt 31 Group lt 30 Group lt 2 Group lt 32 Group lt 33 Group 3 Group 4 Group lt 35 Group lt 27