Naujienos

Paroda „Sūduviai pasaulyje: Viktoras Petravičius, Adolfas Valeška, Viktoras Vizgirda“ Marijampolėje

2022 m. kovo 25 d., penktadienį, 16 val. Marijampolės Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje (Meilės Lukšienės švietimo centras, P. Butlerienės g. 3, Marijampolė) vyks parodos „Sūduviai pasaulyje: Viktoras Petravičius, Adolfas Valeška, Viktoras Vizgirda“ atidarymas. Trijų svarbių menininkų išeivių, kilusių iš Sūduvos krašto, paroda siekiama prasmingai pažymėti 2022-uosius – Sūduvos metus. Paroda surengta bendradarbiaujant su Lietuvos išeivijos dailės fondu ir „Lewben Art Foundation“. Visi kūriniai Marijampolėje rodomi pirmą kartą.

image print 1 87504291
Viktoras Vizgirda. Vasara, 1972. „Lewben Art Foundation“ kolekcija

Daug garsių ir Lietuvai nusipelniusių žmonių yra kilę iš Sūduvos krašto. XX amžiuje čia išaugo nemažai gabių menininkų, įnešusių svarų indėlį į pasaulio kultūros istoriją. Sūduvos krašto žmonės Viktoras Petravičius (1906-1989, Adolfas Valeška (1906-1994) ir Viktoras Vizgirda (1904-1993) priklauso pokario išeivių kartai. 1944-ųjų emigracijos banga anuomet dar jaunus, Kaune ir Paryžiuje meno mokslus baigusius menininkus, išbloškė iš Lietuvos. Po sunkių klajonių Vokietijoje, Austrijoje šie menininkai apsigyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors teko rūpintis pragyvenimu ir dirbti įvairius darbus, jie sugebėjo išlikti kūrėjais.

Adolfas Valeška 1905 m. gimė Kybartuose. Jis buvo vienas pirmųjų Kauno meno mokyklos absolventų (1928). Tobulinosi Berlyne, Romoje, Paryžiuje. Besibaigiant II pasauliniam karui, pasiekė Freiburgą ir dėstė tapybą lietuviškojoje Dailės ir amatų mokykloje. Parodoje eksponuojamas ankstyvas, Kauno laikų portretas ir du Adolfo Valeškos darbai iš Freiburgo laikotarpio. Gyvendamas JAV, Adolfas Valeška kūrė vitražus bažnyčioms, dėstė Čikagos meno institute. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, jis grįžo gyventi į Kačerginę.

Viktoras Vizgirda gimė Domininkonių viensėdyje netoli Višakio Rūdos. Ši vietovė, motinos gimtinė, tapo svarbiausiu jo kūrybos motyvu, vaikystės peizažai apsprendė jo darbų braižą ir spalvas. 1926 m. Viktoras Vizgirda baigė Kauno meno mokyklą, vėliau tobulinosi Paryžiuje. Sugrįžęs į Kauną, dalyvavo svarbios tapytojų grupės „Ars“ (1932) veikloje. Karo audros dailininką nubloškė į Tiubingeną, Berlyną, Freiburgą. Galiausiai Viktoras Vizgirda išvyko į JAV, gyveno Bostone. Dirbo vitražų studijoje, laisvalaikiu tapė ir rengė parodas.

Viktoras Petravičius kilęs iš Bedalių kaimo Šakių valsčiuje. Baigęs Kauno meno mokyklą (1935), dvejus metus studijavo grafiką Paryžiaus aukštosiose meno mokyklose. Dar visai jaunas būdamas, už grafikos darbus Viktoras Petravičius buvo apdovanotas Didžiuoju prizu tarptautinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje (1937). Puikią karjerą sužlugdė karas. 1944 metais dailininkas pasitraukė į Vokietiją. 1949 metais išvyko į JAV. Ten praėjo ilgą kelią nuo gamyklos darbininko iki Čikagos parkų rajono meno direktoriaus ir laisvo menininko. Viktoras Petravičius labiausiai žinomas kaip grafikas, knygų kūrėjas. Šioje parodoje eksponuojama jo kūrybos retenybė – tapybos darbas religinės šventės tema.

Visi trys menininkai JAV buvo aktyvūs lietuvių bendruomenių nariai. Jie rengė parodas, reiškėsi lietuvių spaudoje, o jų darbus mielai įsigydavo tautiečiai. Šioje parodoje eksponuojamus kūrinius – vertingą Lietuvos kultūros paveldo dalį – iš privačių asmenų Amerikoje supirko ir į Tėvynę sugražino Lietuvos išeivijos dailės fondas.

 

Parodos organizatoriai: Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija, Lietuvos išeivijos dailės fondas, „Lewben Art Foundation“.

Koordinatorės: dr. Rasa Žukienė, Jolanta Gelžinienė, Nina Fiodorova

 

Sūduviai pasaulyje: Viktoras Petravičius, Adolfas Valeška, Viktoras Vizgirda
Meilės Lukšienės švietimo centras (P. Butlerienės g. 3, Marijampolė)
2022 03 25–05 30

Roberto Narkaus projektas „Gut Feeling“ Lietuvos nacionaliniame paviljone 59-ojoje Venecijos bienalėje Stand With Ukraine | Paulius Makauskas – Naujos jūros (nr. XXXI)
Group lt 31 Group lt 30 Group lt 2 Group lt 32 Group lt 33 Group 3 Group 4 Group lt 35 Group lt 27